De achthoekige toren van de Sint-Jozef-Colomakerk is te ontwaren vanuit veel invalshoeken in en rond de stad Mechelen.

De Colomakerk vormt de kern van het gehucht Hanswijkenhoek, dat zich in de loop van de 19de eeuw van landelijk gebied tot arbeiderswijk heeft ontwikkeld. Deze stadsuitbreiding leidde tot de oprichting van een nieuwe parochie en de bouw van een kerk.

De laat-neogotische Sint-Jozef-Colomakerk (1913-1916) werd ontworpen door provinciaal architect Edward Careels. De dominante geveltoren, de volledige natuurstenen afwerking en de opvallend grote, rijkelijke glasramen kenmerken het exterieur. Het interieur is beïnvloed door de vooroorlogse fase van de Liturgische Beweging. Om de samenhorigheid van de kerkgemeenschap te verhogen, werden zoveel mogelijk architecturale scheidingen weggenomen: geen transept, een koor dat even hoog en breed is als het schip en hoge zijbeuken. Dit leidde tot een monumentale, goed geproportioneerde en zeer homogene binnenruimte.

Beschermd als monument dd. 08/09/2008