De stad Mechelen bezit talrijke beschermde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast is de stad rijk aan waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed.  Al deze gebouwen getuigen van het rijke verleden van de stad.

Naast de initiatieven van de diensten Toerisme en Cultuur, zorgt de dienst Projecten en Monumenten via verschillende sensibiliseringscampagnes voor de betrokkenheid van de burger, maar ook van de toevallige bezoeker of toerist, bij dit waardevol patrimonium.