De stad Mechelen bezit talrijke beschermde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast is de stad rijk aan waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed.  Al deze gebouwen getuigen van het rijke verleden van de stad.

Naast de initiatieven van de diensten Toerisme en Cultuur, zorgt de dienst Projecten e Monumenten via verschillende sensibiliseringscampagnes voor de betrokkenheid van de burger, maar ook van de toevallige bezoeker of toerist, bij dit waardevol patrimonium.