De stad Mechelen draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.

Om de burgers te motiveren om mee het Mechelse stadsbeeld te verfraaien, organiseert de stad Mechelen tweejaarlijks de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed.

Zowel beschermd als niet-beschermd waardevol bouwkundig erfgoed komt in aanmerking voor deelname. Het uitgangspunt is respect voor of het versterken van de erfgoedkenmerken of -elementen. De omvang van het project heeft geen belang. Naast totale restauratieprojecten komen ook werken aan kleinere erfgoedelementen in aanmerking.

Er wordt zowel een prijs van een vakjury als een publieksprijs uitgereikt.

Deze Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed vervangt de voormalige Stedelijke Prijs voor Stadsverfraaiing die tot 2014 werd georganiseerd.