Informatieavonden

Voor de start van een restauratieproject of tijdens de werken organiseert de dienst Projecten en Monumenten samen met de betrokken schepen informatieavonden voor geïnteresseerde of betrokken burgers. Naast de praktische informatie over het verloop en de timing van de werken, wordt ook meer technische informatie gegeven over de voorziene restauratiewerken. Zowel de uitgevoerde vooronderzoeken als de meer technische informatie over de geplande werken en restauratietechnieken komen hierbij aan bod.


Werfdoeken en -panelen

Aan verschillende van de restauratiewerven worden werfdoeken of -panelen geplaatst met uitgebreide informatie. Naast een korte historische schets wordt aan de voorbijgangers uitleg verschaft over de uitgevoerde werken. In het kader van MechelenKinderstad wordt ook specifieke informatie of enkele opdrachten op kindermaat voorzien.

Werfdoek De zalm


Werf- en stellingbezoeken

Tijdens de lopende restauratiewerken organiseert de dienst Projecten en Monumenten regelmatig werf- en stellingbezoeken waar je de werken tot op enkele cm afstand kan bewonderen. De rondleidingen worden begeleid door de betrokken schepen, medewerkers van de dienst Projecten en Monumenten en/of de aangestelde ontwerpers.

Werfbezoek


In de Pers

Op verschillende tijdstippen informeren we de burger via persberichten over de belangrijke stappen van het restauratieproject.