De buitenrestauratie van de Sint-Jozef-Colomakerk werd opgesplitst in 2 fasen.

Tijdens fase 1 werden de hogere geveldelen, de daken en de toren aangepakt, fase 2 omvatte de lagere geveldelen en de restauratie van het glas-in-lood.

Voor deze werken ontving de stad Mechelen een restauratiepremie van de Vlaamse Overheid.

FASE 1

Timing

 • Werken beëindigd (uitvoering in 2012/2013)

Eigenaar/bouwheer

 • Kerkfabriek Emmaüs/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

 • architectenburo OOstpOOL bvba
 • architecten Beeck & Hermans bvba

Uitvoerder(s)

 • N.V. Van Loy & Cie

Coloma fase 1 - de toren in de stellingen     Coloma fase 1 - het plaatsen van de torenhaan

FASE 2

Timing

 • Werken beëindigd (uitvoering in 2015/2016)

Eigenaar/bouwheer

 • Kerkfabriek Emmaüs/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

 • architectenburo OOstpOOL bvba
 • architecten Beeck & Hermans bvba

Uitvoerder(s)

 • N.V. Van Loy & Cie
 • Renotec N.V.

Coloma fase 2 - Zicht op de nieuwe openingen in de noordgevel     Detail van het maaswerk