De zusters van de norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal besloten, na de schade tijdens de godsdienstoorlogen, hun klooster te herbouwen binnen de stadsmuren van Mechelen.

De eenbeukige barokke kloosterkerk (1662-1670) was de eerste grootschalige zelfstandige bouwopdracht van beeldhouwer-architect Lucas Faydherbe. Hij ontwierp een fraaie barokgevel die uitliep op een halsvormige geveltop met vleugelstukken en een pseudo-fronton. Het klooster werd in 1786 in gebruik genomen door de Mechelse ursulinen. De lege nis onderaan de gevel werd omstreeks 1814 ingevuld met een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Sinds 1900 werd de barokke kerk bezit van de Mechelse jezuïeten.

  Beschermd als monument dd. 25/03/1938

Restauratie gevel en Mariabeeld

De dienst Monumentenzorg ondersteunde de door de Jezuïeten uitgevoerde restauratiewerken aan voorgevel en Mariabeeld.

Leliendaal - gevel  Leliendaal - beeld  

Op termijn staan ook de restauratie van het kerkorgel en de interieurwerken op het programma.