De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is gebouwd op de linkeroever van de Dijle.

De imposante kerk werd gedurende de 14de, 15de en 16de eeuw gebouwd in Brabantse gotiek. Een driebeukig schip van zeven traveeën sluit aan op vijfzijdige koorsluiting, kooromgang en transkapellen. Na de zware schade van de Tweede Wereldoorlog werd de huidige lantaarnspits toegevoegd en kreeg de kerk de prachtige nieuwe glasramen, beiden ontworpen door Jan Lauwers. De kerk herbergt 'De wonderbare visvangst' (1618-1619) van Pieter Paul Rubens.

  Beschermd als monument dd. 25/03/1938