In de schaduw van de Sint-Janskerk bevindt zich al eeuwenlang een pittoresk ensemble 'Hofje van Olijven’ dat een gebouw en een beeldengroep omvat.

In een document uit 1578 staat geschreven dat twee ambachtslui een kleine som ontvingen voor het inmetselen van “Ons Heer met de drie apostelen in het Hofken van Olijven”. Hieruit leren we dat het Hofje al vóór 1578 bestond. Het huidige gebouw gaat terug tot 1874 en werd vernieuwd naar ontwerp van architect Charles Drossaert jr.

De gepolychromeerde, houten beeldengroep uit de 16de eeuw omvat Christus en zijn drie meest vertrouwelijke apostelen: Petrus (Sint-Pieter) en de broers Johannes (Sint-Jan-Evangelist) en Jacobus (Sint-Jacobus de Meerdere).

Beschermd als monument dd. 16/09/1994