De eerste vermelding van begijnen in Mechelen dateert van 1209. Na een jarenlange vestiging buiten de stadsmuren, keren ze in 1578 terug naar de binnenstad.

Voor de Begijnhofkerk (1629-1647) tekenden Pieter Huyssens en Jacques Francart een typevoorbeeld van barokarchitectuur. Het ontwerp combineerde Italiaanse voorbeelden met een streekeigen vormgeving die niet volledig brak met het verleden. Na 1640 stond Lucas Faydherbe wellicht in voor een deel van de interieurinrichting. Italiaanse invloeden zijn merkbaar door een ritme van rondboogarcades gedragen Korintische pijlers en een imposante kroonlijst. De kruisribgewelven refereren aan de gotische stijl.

Beschermd als monument dd. 25/03/1938

Gelegen in beschermd stadsgezicht 'Groot Begijnhof met omgeving'