Tijdens de interieurrestauratie werden de schilderijen die op hoge hoogte in de kerk hangen gerestaureerd, dat waren 23 schilderijen en 18 decoratieve doeken in totaal. De komende jaren wordt er werk gemaakt van de restauratie van nog eens 29 barokke schilderijen via kleinere dossiers, zowel door de stad Mechelen als de kerkfabriek Catharina.

De eerste reeks die in uitvoering gaat omvat 7 schilderijen in de wandkapellen van de zijbeuken van de Begijnhofkerk van een onbekend schilder. Ze verbeelden fragmenten uit het leven van Maria van het moment waarop de engel Gabriël haar de blijde boodschap brengt tot Maria’s Tenhemelopneming.

Timing

start lente 2021

Eigenaar/bouwheer

Kerkfabriek Catharina/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

Architecten Beeck & Hermans bvba ism. Lode De Clercq en Johan Van den Eede

Uitvoerder(s)

Altritempi N.V.