In 2004 werd de gedeeltelijke restauratie van de voorgevel afgerond. De resterende natuurstenen gevels, toren en glasramen zijn dringend aan restauratie toe. Tijdens de werken wordt de aanwezige natuursteen zoveel mogelijk gerespecteerd en behouden. De huidige fysieke toestand van de gevels maakt het echter noodzakelijk dat ook een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen vervangen wordt. Aan het begin van de werf zullen vier proeftraveeën worden gerealiseerd. Op basis van deze proefrestauraties zal de keuze van de te gebruiken natuursteen vastgelegd worden. 

De glas-in-loodramen worden gerestaureerd en voorzien van een voorzetbeglazing. 

Daarnaast zal ook een aantal dringende onderhouds- en beveiligingswerken aan de daken en in de toren uitgevoerd worden. 

De exterieurrestauratie van de Begijnhofkerk kadert in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst  voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen', die de stad Mechelen in 2011 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken in uitvoering 

Eigenaar/bouwheer

  • Kerkfabriek Catharina/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

  • Studio Roma

Uitvoerder(s)

  • Monument Vandekerckhove N.V. - bouwkundige restauratiewerken
  • Verstraete & Vanhecke N.V. - restauratie glas-in-lood