In 2004 werd de gedeeltelijke restauratie van de voorgevel afgerond. De resterende natuurstenen gevels, toren en glasramen waren dringend aan restauratie toe. Tijdens de werken werd de aanwezige natuursteen zoveel mogelijk behouden. De fysieke toestand van de gevels maakte het echter noodzakelijk dat een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen vervangen werd. Op basis van proefrestauraties werd de natuursteen gekozen.

De glas-in-loodramen werden gerestaureerd en voorzien van een voorzetbeglazing.

Daarnaast werden ook een aantal dringende onderhouds- en beveiligingswerken aan de daken en in de toren uitgevoerd.

De exterieurrestauratie van de Begijnhofkerk kaderde in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen', die de stad Mechelen in 2011 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

Werken beëindigd in het najaar van 2018

Eigenaar/bouwheer

Kerkfabriek Catharina/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

Studio Roma

Uitvoerder(s)

  • Monument Vandekerckhove N.V. - bouwkundige restauratiewerken
  • Verstraete & Vanhecke N.V. - restauratie glas-in-lood