In 1888 werden twee naast elkaar gelegen percelen aan de Brusselsesteenweg ter beschikking gesteld voor de bouw van een meisjesschool en een kapel voor de omliggende wijk. Beiden werden opgedragen aan Sint-Jan-Berchmans.

Architect Henri Meyns stond in voor de ontwerpen voor de school, de kapel en de latere Sint-Jan-Berchmanskerk. In 1902 liet de kerkfabriek plannen uittekenen voor de bouw van een volwaardige kerk. De eigenlijke bouw zal pas starten omstreeks 1916. Zowel aan de binnen- als buitenzijde is de Sint-Jan-Berchmanskerk een consequent uitgevoerd neogotisch bouwwerk.

 Beschermd monument dd. 10/07/1997