De volgende dringende onderhoudswerken en restauratiewerken werden gerealiseerd: herstel van de zware schade aan de glas-in-lood-ramen, herstel afbarsting van enkele natuurstenen topbekroningen en verankeringen, duurzaam herstel van lekken in de goten en plaatselijk herstel van voeg- en metselwerk.

Voor deze werken ontving de stad Mechelen een restauratiepremie van de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2015/2016)

Eigenaar/bouwheer

  • Kerkfabriek Emmaüs/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

  • Architecten Beeck & Hermans bvba

Uitvoerder(s)

  • Van Loy & Cie N.V.