Gelegen op een lichte verhevenheid en omgeven door een ommuurd en omhaagd kerkhof.

Georiënteerde neogotische kerk van 1956-1957 met bewaarde gotische toren, opklimmend tot de 13de-14de eeuw. De plattegrond vertoont een driebeukige kruiskerk met schip van vier traveeën, een ingebouwde westtoren, zijbeuken van drie traveeën, onregelmatig uitspringend transept met vlakke sluiting en een koor van twee traveeën met vijfzijdige sluiting. Driezijdig uitgebouwde doopkapel aan de noordelijke zijbeuk. Opgetrokken uit zandsteen en natuursteen, onder leien zadeldaken, schilddaken voor de zijbeuken. Vierkante westertoren van drie geledingen onder ingesnoerd tentdak. 

 Beschermd als monument dd. 21/01/1985