Sint-Romboutskathedraal

De huidige Sint-Romboutskathedraal is opgericht in de nabijheid van waar in de 7de eeuw een bloeiende bevolkingskern op de rechteroever van de Dijle was ontstaan.

De bouw van de driebeukige kruiskerk startte in de 13de eeuw toen het dwarsschip, het schip en drie traveeën van het koor werden gebouwd. De kerk werd in 1312 gewijd aan de Ierse missionaris Sint-Rombout of Rumoldus.  Pas na een reeks bouwcampagnes groeit de kerk uit tot dé blikvanger van de stad. Ondanks de godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw, de versobering tijdens het Calvinistische bewind, de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog en een grote brand in 1972, blijft het interieur van de kathedraal adembenemend. Je kan er het schilderij 'Christus aan het kruis' van Antoon van Dyck bewonderen. Net zoals andere werken van onder meer Michel Coxcie, Gaspard de Crayer en Abraham Janssens. Het pronkstuk in de kerk is het hoofdaltaar van Lucas Faydherbe uit 1665.

De Sint-Romboutskathedraal in Mechelen is de hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De kathedraal wordt beheerd door de Metropolitaanse Kerkfabriek in samenwerking met de provincie Antwerpen. Informatie over de lopende restauratiewerken vind je hier terug.

Sint-Romboutstoren

Omstreeks 1452 wordt de eerste steen van de huidige Sint-Romboutstoren gelegd. Het plan is een toren van zo’n 167 meter hoog, maar hij wordt niet hoger dan  97 meter. De huidige toren omvat de kraankamer, smidsekamer, klokkenkamer, uurwerkkamer, beiaardkamer met twee beiaarden, askelder en geeft uit op de Skywalk die de stad overziet.

Als onderdeel van een groep van 56 belforten en kerktorens in België en Frankrijk is de toren opgenomen op de lijst van werelderfgoed van UNESCO.

De Sint-Romboutstoren wordt beheerd door de stad Mechelen.

Beschermd als monument dd. 25/03/1938

Voor de ontsluiting van het geheel van Sint-Romboutskathedraal en Sint-Romboutstoren wordt samengewerkt met Torens aan de Dijle vzw, Toerisme Mechelen en Provincie Antwerpen.

Sint-Rombouts - exterieur      Sint-Rombouts - interieur