Volgens een legende liep rond 988 een schuit, beladen met koopwaar, aan de grond op de Hanswijkdries en kreeg men de boot pas vlot na het aan wal brengen van het Mariabeeldje.

De barokke Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk (1663-1681) werd opgetrokken naar ontwerp van beeldhouwer-architect Lucas Faydherbe. De kerk is uniek door haar uitzonderlijk grondplan die bestaat uit een combinatie van een centraalbouw met koepel en een traditionele driebeukige ‘basilica’. Het onderste gedeelte van de voorgevel werd in 1780 afgewerkt. De voltooiing van de geveltop liet tot 1854 op zich wachten.

Beschermd als monument dd. 25/03/1938