Als voorbereiding van de huidige interieurrestauratie werd een grondig vooronderzoek gevoerd: kleuronderzoek, onderzoek naar mogelijke schilderingen rond de altaren, aanvullende sonderingen ter hoogte van de koepel, een studie naar het glas-in-lood en een uitvoerige proefrestauratie.

Er werd besloten om bij de restauratie van de wanden en de plafonds opnieuw aan te sluiten bij het 17de-eeuwse uitzicht, temeer omdat de Hanswijkkerk sindsdien geen belangrijke verbouwingen heeft ondergaan. De bestaande achtergronden zullen behouden en hersteld worden, maar afgewerkt met een witte kalkverf. Het glas-in-lood in de koepel en de zijbeuken wordt vervangen door nieuw glas-in-lood naar historisch model.

De restauratiewerken aan het interieur van de Hanswijkbasiliek werden opgesplitst in vijf delen, waarvoor telkens een aannemer werd aangesteld.

De restauratiewerken aan het interieur zijn ondertussen afgerond.

De interieurrestauratie van de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk kadert in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen', die de stad Mechelen in 2011 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2014/2015/2016)
  • Officiële inhuldiging op 14/11/2016

Eigenaar/bouwheer

  • Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

  • Architecten Beeck & Hermans bvba

Uitvoerder(s)

  • N.V. Van Loy & Cie N.V. - restauratie van de voorgevel en dringende instandhoudingswerken
  • Verstraete & Vanhecke N.V. - glas-in-loodramen
  • THV Pit N.V. - QE bvba - verwarming
  • Renotec N.V. - interieurrestauratie
  • Ardovlam N.V. - elektronische beveiligingswerken tegen inbraak en brand