De 8 historische kerken in de Mechelse binnenstad, ook gekend als Torens aan de Dijle, zijn van groot belang voor de uitstraling van Mechelen en Vlaanderen. De vier gotische en vier barokke kerken zijn een belangrijke toeristische trekpleister. Torens aan de Dijle vzw zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om dit uitzonderlijke patrimonium te bezoeken, te bewonderen en te beleven.

In 2011 sloten de stad Mechelen en de Vlaamse overheid de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst  voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen'.

Door deze overeenkomst zal dit ensem­ble van his­torische kerken gefaseerd wor­den aangepakt. De plan­matige aan­pak moet zor­gen voor een strikte uitvoeringstermijn en bud­get­ter­ing, waar­bij de grote restau­ratiew­erken in een gecon­troleerd tempo kunnen wor­den afgew­erkt. 

In deze meerjarige subsidiëringsovereenkomst werden gefaseerd 6 restauratiedossiers opgenomen.      

  1. Restau­ratie van de bin­nen­schil en de glas­ra­men van de Sint-Pieter-en-Paulkerk. 
  2. Restau­ratie van de bin­nen­schil en de glas­ra­men van de Onze-Lieve-Vrouw-Van-Hanswijkkerk
  3. Voltooi­ing buiten­restau­ratie van de Sint-Alexius en Sint–Cathari­nakerk (Begi­jn­hofk­erk)
  4. Restau­ratie van de bin­nen­schil en het dak van de Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evan­ge­listk­erk
  5. Restau­ratie van de bin­nen­schil van de Sint-Catharinakerk (Sint-Katelijnekerk)
  6. Restau­ratie van de bin­nen­schil van de Sint-Alexius en Sint-Cathari­nakerk (Begijnhofkerk)