Als voorbereiding van de interieurrestauratie werden een bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd.

De 19de- en 20ste-eeuwse reconstruerende ingrepen bepalen het globale aspect van de huidige kerk. Deze toestand wordt gerespecteerd. Bij de restauratie krijgen de muren en gewelven een zandsteenachtige, beige kleur. De sobere, homogene kleurstelling op de natuursteen en op de bepleisterde delen, sluit aan bij het originele aspect van deze parochiekerk. Het gotische gewelf en het waardevolle 17de- en 18de-eeuwse meubilair zullen hierdoor meer tot hun recht komen. De houten gewelven en hun 19de-eeuwse polychromie worden behouden en gereinigd.

De Sint-Antoniuskapel en de Sint-Jozefskapel zijn pas later bij de kerk gevoegd en zijn ontsnapt aan de drastische restauratieve ingrepen doorheen de tijd. De Sint-Jozefskapel wordt gerestaureerd naar de 17de-eeuwse toestand: een effen witte afwerking voor wanden en plafonds, zwarte sokkels en een reconstructie van de zwartschildering rond het altaar. De Sint-Antoniuskapel wordt gerestaureerd naar de toestand uit 1866: een beige marmering achter het altaar gecombineerd met een monochroom witte afwerking voor de wanden en plafonds en zwarte sokkels voor de muren.

De restauratiewerken aan het interieur zijn ondertussen afgerond.

De interieurrestauratie van de Sint-Katelijnekerk kadert in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen', die de stad Mechelen in 2011 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2016/2017/2018)
  • Officiële inhuldiging op 27/09/2018

Eigenaar/bouwheer

Kerkfabriek Catharina/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

Architecten Beeck & Hermans bvba

Uitvoerder(s)

  • THV Denys N.V. (schilderwerken De Witte bvba)
  • Ardovlam N.V.  (inbraak- en branddetectie)