Voorafgaand aan de interieurrestauratie werden een bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd.

De restauratiewerken aan het interieur zijn ondertussen afgerond. De werken omvatten voornamelijk de restauratie van de barstende muren, de gewelven en de oneffen vloer. Ook een vernieuwing van de verwarmingsinstallatie en de compleet verouderde elektrische installatie staan op de agenda.

Tijdens de buitenrestauratie van de kerk was gebleken dat de vieringstoren door jarenlange waterinsijpeling in zeer slechte staat is. In deze fase is dan ook de restauratie van de toren voorzien.

De interieurrestauratie van de Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan Evangelistkerk kadert in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen', die de stad Mechelen in 2011 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2016/2017/2018)
  • Officieële inhuldiging op 30/08/2018

Eigenaar/bouwheer

Kerkfabriek Sint-Jan/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

  • Architecten Beeck & Hermans bvba
  • Jean-Pierre Verhelst

Uitvoerder(s)

  • Renotec N.V.
  • Ardovlam N.V. (inbraak- en branddetectie)