De kerk aan de Veemarkt is een van de weinige jezuïetenkerken in Vlaanderen met een vrijwel intact bewaard authentiek interieur, al verkeerden pleisterwerk en beeldhouwwerk in slechte staat. Vandaar dat in 2008 een restauratietraject werd opgestart om de barokke pracht in ere te herstellen. Alvorens het restauratiedossier op te maken werden een materiaaltechnisch onderzoek en een proefrestauratie uitgevoerd.

De restauratiewerken aan het interieur zijn ondertussen afgerond. Deze werken omvatten het herstellen en waar nodig vernieuwen van het pleister-en stucwerk en het herschilderen van het kerkinterieur.  Verder werden er werken aan de kapconstructie uitgevoerd, en werden de glasramen hersteld en gereinigd.  Daarnaast vonden er ook werken aan de technische installaties plaats, zoals de vernieuwing van de verlichting en onderhoudswerken aan de verwarming.

De interieurrestauratie van de Sint-Pieter-en-Paulkerk kadert in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst  voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen', die de stad Mechelen in 2011 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2013/2014/2015)
  • Officiële inhuldiging op 18/05/2015

Eigenaar/bouwheer

  • Kerkfabriek Sint-Pieter/stad Mechelen

Architect/ontwerpers

  • Arter

Uitvoerder(s)

  • Monument Vandekerckhove - Altritempi THV