Bij de invoering van het nieuwe onroerenderfgoeddecreet in 2015 werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen het belang van beheersplannen gedefinieerd als: "Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Die kan je concretiseren in een beheersplan: een document waarin je onder meer vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Dat kan je opstellen voor beschermde monumenten en voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Het is vooral belangrijk dat uit het beheersplan een visie blijkt die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen." 

Een beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar.

De dienst Projecten en Monumenten  begeleidt de opmaak van beheersplannen voor de beschermde monumenten van het stadseigen burgerlijk en kerkelijk patrimonium en voor de beschermde stads- en dorpsgezichten in Mechelen.