Sinds de invoering van het onroerenderfgoeddecreet in 2015 is de opmaak en goedkeuring van beheersplannen voor beschermde stads- en dorpsgezichten een voorwaarde voor het bekomen van een erfgoedpremie voor restauratiewerken aan panden gelegen in het beschermd stads- en dorpsgezicht. 

Beheersplannen voor de stads- en dorpsgezichten van de stad Mechelen worden door of in samenwerking met de dienst Projecten en Monumenten opgemaakt. 

De kogel is bijna door de Begijnhofkerk.

Het beheersplan voor het Groot Begijnhof zit in rechte lijn richting goedkeuring. Buurtbewoners kunnen de ingediende versie van het beheersplan inkijken. Met eventuele vragen kan je terecht op begijnhof@mechelen.be.