De stad Mechelen beschikt over heel wat beschermde monumenten onder het  eigen burgerlijk patrimonium.

Voor verschillende van deze panden zijn restauratiewerken uitgevoerd of in uitvoering. Voor andere gebouwen zullen we in de toekomst restauratiedossiers opstarten.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende lopende projecten. Per project kan je enkele algemene gegevens en foto's van de restauratiewerken raadplegen.