Het Predikherenklooster maakt deel uit van de Tinelsite. Onderstaande links verwijzen je naar meer informatie over het Predikherenklooster (geschiedenis, herbestemming tot bibliotheek) en de Tinelsite (stadsontwikkelingsproject).

Restauratie- en herbestemmingswerken 

In 2014 sloten de stad Mechelen en de Vlaamse overheid de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen'. De restauratie- en herbestemmingswerken werden in vier fasen opgedeeld:

  • Fase A: Klooster - dakrestauratie
  • Fase B: Klooster en kloostermuur - restauratie gevels
  • Fase C: Klooster - restauratie interieur
  • Fase D: Predikherenkerk
    • deel 1: exterieur- en interieurrestauratie

    • deel 2: inrichting tot culturele hub