Nadat in de fasen AB en C het volledige klooster onder handen is genomen, wordt in de laatste fase de volledige kerk aangepakt. Het dossier omvat de restauratie van gevels en daken, de interieurrestauratie en inrichting.

Deze werken kaderen in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen', die de stad Mechelen in 2014 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Dossier wordt in de loop van 2019/2020 aanbesteed, waarna de werken kunnen starten.

Architect/ontwerpers

  • THV  Predikherenklooster (KSA Korteknie Stuhlmacher architecten/Wouter Callebaut architecten/Bureau Bouwtechniek/ABT/RCR).