Nadat in de fasen AB en C het volledige klooster onder handen werd genomen, wordt in de laatste fase de volledige kerk aangepakt. Het dossier omvat de restauratie van gevels en daken, de interieurrestauratie en inrichting.

Deze werken kaderen in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen', die de stad Mechelen in 2014 sloot met de Vlaamse Overheid.

Fase D deel 1

PredikherenkerkIn een eerste fase gebeuren de restauratiewerken aan de kerk. Het gaat zowel om de buitenrestauratie van de gevels en daken, als van de binnenrestauratie van de muren en gewelven. Net zoals in het klooster (de huidige bib) is de visie van de ontwerpers dat de gelaagdheid van de verschillende geschiedkundige fasen van het gebouw zichtbaar moeten blijven, inclusief de sporen van het verval door de jarenlange leegstand.

PredikherenkerkHet gaat dan om de oorspronkelijke kloosterfase, waarbij gevels in bak- en zandsteen kenmerkend zijn. In het interieur gaat het om de bepleisterde muren en gewelven. Maar ook de sporen van de verbouwingen uit de militaire fase blijven bewaard. Nieuwe elementen, zoals het schrijnwerk in de ramen, vormen dan een nieuwe hedendaagse laag.

Timing

De werken startten in december 2020 met de buitenrestauratiewerken. In januari 2022 werden ook de interieurrestauratiewerken gestart. Het einde van de volledige restauratiewerken is voorzien in het najaar van 2022.

Uitvoerder: Monument – Vandekerckhove nv

Fase D deel 2

In de laatste deelfase volgt de volledige inrichting van 'De Predikherenkerk - culturele hub'.

Simulatie inrichting PredikherenkerkDe enorme ruimte van de kerk blijft visueel bewaard. Noodzakelijke toevoegingen, zoals technische ruimten, sanitair en bergingen, worden als box-in-box in de zijbeuken geplaatst. Bovenop deze boxen zorgt een U-vormige mezzanine voor een bijkomende ontmoetingsruimte voor allerlei activiteiten zoals  tentoonstellingen, recepties en dergelijke.

Alle ingrepen zijn ontworpen met het oog op omkeerbaarheid en aanpasbaarheid, onder meer door zoveel mogelijk duurzame houtbouwsystemen te gebruiken.

Simulatie inrichting PredikherenkerkBij het ontwerp wordt aansluiting gezocht bij de reeds voorziene inrichtingswerken en materiaalgebruik in het klooster. Hierdoor ontstaat een eenheid tussen het interieur van de kerk en deze van het klooster, een eenheid die ook in het exterieur aanwezig is.

Noodzakelijke technieken zoals elektriciteit, verwarming, ventilatie en theatertechnieken worden ontworpen rekening houdend met de erfgoedwaarde van het gebouw. Alle aanpassingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichte brand- en isolatienormen worden voorzien. De nodige aanpassingen en voorzieningen zijn aanwezig om het gebouw maximaal toegankelijk te maken.

Timing

De inrichtingswerken zullen starten in 2023.  Het einde van de werken is voorzien in 2024.

Architect/ontwerpers

THV  Predikherenklooster (KSA Korteknie Stuhlmacher architecten/Wouter Callebaut architecten/Bureau Bouwtechniek/ABT/RCR).