De 3de fase van de werken aan het Predikherenklooster omvatten de interieurrestauratie en de volledige inrichting tot bibliotheek.

Deze werken kaderen in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen', die de stad Mechelen in 2014 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

Werken beëindigd

Architect/ontwerpers

THV Predikherenklooster (KSA Korteknie Stuhlmacher architecten/Wouter Callebaut architecten/Bureau Bouwtechniek/ABT/RCR).

Uitvoerder(s)

Monument - Vandekerckhove nv