In de meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor het Predikherenklooster werden 4 fasen opgenomen. Om organisatorische en financiële redenen werden fasen A en B samengevoegd tot één aanbestedings- en uitvoeringsdossier. Op deze manier worden alle exterieurwerken (daken en gevels) aan het klooster samen uitgevoerd.

Deze werken kaderen in de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen', die de stad Mechelen in 2014 sloot met de Vlaamse Overheid.

Timing

Werken beëindigd (uitvoering 2015/2016/2017/2018).

Architect/ontwerpers

THV Predikherenklooster (KSA Korteknie Stuhlmacher architecten/Wouter Callebaut architecten/Bureau Bouwtechniek/ABT/RCR).

Uitvoerder(s)

Renotec N.V.