De gotische leuningen werden in de 16de eeuw opgesteld op de huidige plaats. Volgens sommige bronnen werden zij geplaatst als leuningen aan het laatste stukje open vliet van de voormalige Vismarkt (huidige IJzerenleen), gelegen tussen de huidige Lange Schipstraat en Schaalstraat. Ook na het (al dan niet) dichtleggen van het laatste openliggende deel van de vliet in 1675, bleven de leuningen op deze plaats staan. 

De benaming IJzerenleen dateert van de 17de eeuw naar de ijzeren leuningen die in de 16de eeuw aan de vliet werden opgesteld. 

Volgens G. van Caster werden de leuningen gemaakt door kunstsmid J. De Cuyper in de periode 1531-1534. 

 Beschermd als monument dd. 25/03/1938