De Zalm

‘In den Grooten Zalm’ en 'Den Kleinen Zalm' liggen aan de linkeroever van de Dijle tussen de Grootbrug en ’t Plein, in de 13de eeuw ‘de Werf’ genoemd. Pas toen de stad in 1301 het stapelrecht op zout had verworven, kreeg deze loskaai de naam ‘Zoutwerf’.

De talrijke gotische, renaissance en barokke huizen bewijzen dat deze kaai één van de drukste en meest prestigieuze handelsplaatsen van de stad was. Hier bevonden zich de ambachtshuizen van de kordewagenaars, zoutdragers en visverkopers.

In den Grooten Zalm

De gevel van ‘In den Grooten Zalm’ werd opgetrokken tussen 1530 en 1535 naar ontwerp van Willem Van Werchtere. Door de rijke ornamentiek, het dure materiaal en de vooruitstrevende stijlopbouw van de nieuwe gevel, etaleerden de visverkopers hun rijkdom en invloed. Het is één van de vroegste voorbeelden van vroegrenaissance in België. De steenkappers toonden hun uiterste kunnen en decoreerden de gevel met mythologische zeegoden, vissen, engelen, vazen, bloemenranken en nog veel meer.

Beschermd monumentBeschermd als monument sinds 22.12.1943

Den Kleinen Zalm

‘Den Kleinen Zalm’ was de spil in de handelsactiviteiten aan de Dijlekaai. In het havenpand dat toen ‘Innehuysken’ heette, betaalde men het zogenaamde ‘innegeld’. In de linkse buurpanden, ‘De Waag en ‘De Steur’ werden de goederen gewogen en opgeslagen. In de 17de eeuw vernielde een brand het ‘Innehuysken’. De visverkopersvan het buurpand ‘In Den Grooten Zalm’ sloegen de handen in elkaar en bouwden het pand in 1680 opnieuw op onder de naam ‘Den Kleynen Zalm’.

Beschermd monumentBeschermd als monument sinds 02.05.1982