Voor alle inlichtingen kan je contact opnemen met de erfgoedconsulenten van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, afdeling Antwerpen. Of maak een afspraak met de erfgoedconsulente van het agentschap op de dienst Monumentenzorg van Mechelen, om je dossier te bespreken.


Wil je werken uitvoeren of je pand restaureren?

Voor verbouwingen van of werken aan panden gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht neem je in eerste instantie contact op met de bouwdienst van de stad Mechelen. Zij bekijken je dossier en informeren je over de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen. Indien nodig leggen zij de stedenbouwkundige aanvraag voor aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wanneer je voor de werken geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, zal de bouwdienst je doorverwijzen naar het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Want je moet toelating krijgen van het agentschap voor alle werken aan panden gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Meer informatie


Wil je informatie over erfgoedpremies of financiële voordelen?

Eigenaars van panden gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht kunnen, onder bepaalde voorwaarden, rekenen op financiële steun van de Vlaamse Overheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een door Vlaanderen goedgekeurd beheersplan bestaat van het stads- en dorpsgezicht. Naast een onderzoekspremie en een erfgoedpremie kan je ook aanspraak maken op belastingvermindering.

Meer informatie


Wil je meer informatie over het beheer van beschermd patrimonium of de opmaak van beheersplannen?

Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Die kan je concretiseren in een beheersplan: een document waarin je onder meer vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn.

Meer informatie


Wil je meer informatie over beschermingsprocedures en het beschermingsbeleid van Vlaanderen?

Er zijn verschillende instrumenten om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Het meest klassieke instrument is een bescherming.

Meer informatie