Het woonbeleidsplan is het resultaat van een wetenschappelijke woonbeleidsstudie voor Mechelen. Ze werd door vooraanstaande onderzoekers binnen het beleidsdomein Wonen van de KU Leuven - HIVA opgemaakt.

Op basis van een omgevingsanalyse worden beleidsuitdagingen geformuleerd. Deze uitdagingen werden vervolgens uitgewerkt in strategische en operationele doelstellingen.

Deze zullen vertaald worden in concrete acties. In de loop van 2022 worden deze opgemaakt.

Ik wil de volledige woonsbeleidsstudie lezen