Mechels intersectoraal netwerk van professionals 

Sinds maart 2020 bouwen we in Mechelen aan een intersectoraal netwerk van professionals uit verschillende organisaties uit zowel welzijn, jeugdwerk, buurtwerk, preventie, onderwijs, politie, ...

Het netwerk biedt een meerwaarde voor de dagdagelijkse realiteit van professionals. Het versterkt en ondersteunt waardoor professionals zich minder alleen en machteloos voelen, meer tools in handen hebben en kunnen terugvallen op een netwerk dat bereid is om niet alleen mee te denken maar ook mee in actie te gaan.

We doen dit samen via het kader van Nieuwe Autoriteit

Concreet organiseren we vanuit sociaal beleid tweedaagse trainingen in divers samengestelde groepen van professionals waar we dieper ingaan op de basishouding, de uitgangspunten en principes van Nieuwe Autoriteit en waar we ook onmiddellijk samen aan de slag gaan. 

De training is ook meer dan een interactieve vorming. Samen met andere professionals bouw je tijdens deze training onmiddellijk mee aan het netwerk dat (samen) werkt!

We faciliteren daarnaast ontmoetingsmomenten waarop we elkaar beter leren kennen, elkaars rol, positie en organisaties beter leren begrijpen én waar we aan de slag gaan met casussen, uitdagingen en ideeën. We delen bezorgdheden. Niemand hoeft alleen te staan. 

Al 200 professionals uit meer dan 40 organisaties en stadsdiensten namen deel aan de training. Samen vormen zij één intersectoraal netwerk, één dorp in de stad. 


Training Netwerk Nieuwe Autoriteit 

Ben je als professional actief in Mechelen en wil je graag deel uitmaken van het intersectorale netwerk? 

Praktisch

We bieden een gratis tweedaagse training aan:

  • februari 2025 (exacte data nog niet gekend)

Het aantal deelnemers is beperkt dus schrijf tijdig in. Enkel personen die de twee dagen kunnen volgen, worden ingeschreven. Kan je niet komen? Schijf dan tijdig uit zodat andere je plaats kunnen innemen. Indien de training volzet is, zetten we je op de wachtlijst. 

Intresse in de training? 

Meld je alvast aan per mail via sofie.geens@mechelen.be


Laat je inspireren

Ontdek hoe Nieuwe autoriteit als samenwerkingskader in Mechelen werkt. Wat de  gemeenschappelijke taal betekent voor professionals. Hoe we op de werkvloer samen actie ondernemen. Ontdek hoe je complexe uitdagingen terug klein kan maken en samen intersectoraal in de actie gaat.  

Op vraag van het Agentschap Opgroeien deelden we in 2023 onze ervaringen tijdens een Koffie met Kennis. 


Op vraag van de provincie Antwerpen, werkten we in 2024 mee aan de podcastreeks 'De Kracht van Opgroeien'. Daarin vertellen we over onze manier van geïntegreerd samenwerken. 

De Kracht van Opgroeien | Geïntegreerd werken - De Kracht van Opgroeien | Podcast on Spotify