Een intersectoraal netwerk gericht op sociale kwesties in de buurt

"Hoe kunnen we een intersectoraal netwerk vormen in de buurt dat een meerwaarde biedt voor de dagdagelijkse realiteit van de professionals én dat samen actief zorg dragen voor kinderen, jongeren en gezinnen kan genereren?"

De afgelopen jaren gingen we intensief op zoek in de buurt, stad breed, maar ook over de grenzen van stad en land heen, naar een antwoord op bovenstaande vraag.

We geloven sterk dat we er één gevonden hebben in het kader ‘Nieuwe Autoriteit in de buurt’! 

Concreet organiseren we vanuit sociaal beleid en sociale preventie tweedaagse trainingen in divers samengestelde groepen met professionals uit onderwijs, welzijn, preventie, vrije tijd, jeugdwerk, veiligheid, … 

Daar worden de basishouding, de uitgangspunten en principes van Nieuwe Autoriteit toegelicht en meteen gekoppeld aan de dagdagelijkse praktijk. Het is bovendien meer dan een training, maar meteen de start van het netwerk!

Het doel is om de positie van alle professionals te versterken waardoor ze zich minder alleen voelen, meer tools in handen hebben en ondersteund worden door een netwerk!

Een netwerk dat naast concrete zorg ook nieuwe opportuniteiten kan genereren.

Na de tweedaagse ontmoeten we elkaar regelmatig om concreet aan de slag te gaan rond specifieke vragen en cases. 


Ben je als (sociale) professional of stadsdienst actief in een Mechelse buurt en wil je graag deel uitmaken van ons netwerk? Dan is de tweedaagse training Nieuwe Autoriteit zeker iets voor jou.

Training Nieuwe Autoriteit in de buurt

Tijdens de training komt het volgende aan bod:

Hoe kunnen we vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid vanuit onze organisatie samen zorg dragen, écht samen werken?

Hoe kunnen we samen de ontwikkelingskansen van kinderen, jongeren, gezinnen en buurtbewoners maximaliseren?

Hoe kunnen we inzetten op welbevinden en betrokkenheid?

Hoe?

Sinds maart 2020 doen we dit samen via “Nieuwe autoriteit in de wijk.”

We trainden reeds professionals uit verschillende organisaties uit zowel welzijn, onderwijs, preventie, buurtwerk, politie, jeugdwerk, buurtsport, …

Het doel van de training is om via de basishouding, uitgangspunten en principes van Nieuwe autoriteit de positie van alle professionelen te versterken waardoor ze zich minder alleen voelen, meer tools in handen hebben en ondersteund worden door een netwerk!

Een netwerk dat naast concrete zorg ook nieuwe opportuniteiten kan genereren.

Meer dan alleen training – start van samenwerking

De training is ook meer dan een interactieve vorming.

Samen met andere professionals bouw je tijdens deze training onmiddellijk mee aan het netwerk dat (samen) werkt!

Interactieve ontmoetingen

We organiseren regelmatig momenten waar we elkaar beter leren kennen en we aan de slag gaan met casussen, uitdagingen en ideeën. We delen bezorgdheden. Niemand hoeft alleen te staan in wat die doet in de buurt.

Praktisch

We bieden een gratis tweedaagse training aan op:

Het aantal deelnemers is beperkt dus schrijf tijdig in. Enkel personen die de twee dagen kunnen volgen, worden ingeschreven. Kan je niet komen? Schijf dan tijdig uit zodat andere je plaats kunnen innemen. Indien de training volzet is, zetten we je op de wachtlijst. 

We brengen je op de hoogte van je inschrijving.

Inschrijven

Kan per mail via socialecohesie@mechelen.be 


Al 185 professionals uit meer dan 40 organisaties en stadsdiensten namen deel. Samen vormen zij het netwerk, het dorp. We vroegen hen wat Nieuwe autoriteit in de wijk voor hen als professional betekend?’


Volgend filmpje geeft een inkijk in het traject Nieuwe Autoriteit dat op het Antwerpse Kiel liep.