We zijn er in geslaagd om tijdens de corona pandemie flexibel in te zetten op de noden die zijn ontstaan of  tijdens de crisis extra werden uitvergroot. We hebben zo nodige ondersteuning kunnen bieden aan een hele groep maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

Ondersteuning bij het contacteren van moeilijk bereikbare gezinnen

Als een school zich zorgen maakt over de onderwijsbetrokkenheid van een leerling, omdat ze bv. nog niet op het schoolplatform geweest zijn, of papieren bundels werden niet opgehaald én er als school niet in slaagt om actief contact te maken met leerlingen of hun ouders, kunnen zij beroep doen op medewerkers van stad Mechelen. Zij stellen alles in het werk om dit gezin te bereiken en met hen in gesprek te gaan.

Vanuit de Interreg2Zeeën projecten SIREE en VRAC wordt contact gezocht (meermaals en aanklampend) met deze gezinnen.

Vanaf 11 mei bundelen NETSTERK (VRAC initiatief) vanuit stad Mechelen en het CMP regio Mechelen (centraal meldpunt CLB) ook verder de krachten en starten met een nieuw initiatief: 

Eén hulplijn voor scholen en organisaties!

Iedereen (onderwijs, CLB, jeugdwerk, welzijn, armoedeorganisaties, …) die zich zorgen maakt om leerlingen tijdens het afstandsonderwijs kan nu op één plaats terecht. Het CMP gaat op zoek  bij de partners naar onmiddellijke en concrete hulp en ondersteuning voor de gezinnen en bundelt de signalen. 

De partners (NAFT-partners, Samenlevingsopbouw, enz.) gaan outreachend aan de slag door langs te gaan bij de gezinnen die telefonisch of digitaal onbereikbaar zijn, ze doen stoepbezoeken, wandelbabbels, ... Ze kunnen kinderen, jongeren en hun gezin ondersteunen door in te zetten op motivatie, dagstructuur, het aanbieden van een aanbod op locatie zoals rustige werkplek, enz. Ze ondersteunen  verder door het bieden van een luisterend oor en/of gaan op zoek naar praktische oplossingen bv. een leen-laptop. 

NETSTERK wordt in dit kader tijdelijk uitgebreid voor héél de stad Mechelen en zorgt mee voor de algemene coördinatie en communicatie. 

Leenlaptopsysteem

Deze actie wordt gecoördineerd vanuit het Interreg2Zeeën project VRAC.

Gezinnen kunnen gebruik maken van een leenlaptop voor de duurtijd van het afstandsonderwijs, in praktijk al tot eind juni. In dit aanbod is ook een internetaansluiting voorzien indien het gezin er nood aan heeft.

Doelgroep: maatschappelijk kwetsbare gezinnen met minstens één leerling en waarbij er geen enkele computer aanwezig is in huis.

Toeleiding en screening gebeurt door:

  • Eerstelijnsorganisaties dichtbij gezinnen.
  • Scholen

Stad Mechelen neemt de coördinatie op, Ecoso zorgt voor de levering aan huis en Deelbaar Mechelen zorgt voor gebruiksklare laptops met telefonische ICT-hulp.

Door deze actie krijgen we meer zicht op de digitale kloof.

In dit systeem is tevens internet én laagdrempelige ICT-ondersteuning voorzien. Ook werd de overeenkomst die gezinnen ondertekenen, bewust simpel gehouden. Een leenlaptop mag geen ‘vergiftigd’ geschenk worden. We vragen geen waarborg, geen schadevergoeding mocht er iets mislopen met de leenlaptop. Door ICT-ondersteuning aan te bieden hopen we tevens de mogelijks extra stress voor gezinnen te beperken.

De Stad Mechelen heeft ondertussen al meer dan 300 gezinnen een leenlaptop bezorgd.  

We kijken ook vooruit met de partners (Deelbaar Mechelen vzw, scholen, …). Hoe kunnen we de komende schooljaren de digitale kloof verder samen aanpakken?

Ondersteuning bij aanmeldingsprocedure en inschrijving basis en secundair onderwijs

We ondersteunen kwetsbare gezinnen bij het digitaal aanmelden. De zitdagen en gespreksmomenten werden vervangen door een telefonische helpdesk.

In samenwerking met diverse welzijns- en jeugdwerkorganisaties trachten we zoveel mogelijk gezinnen te bereiken door outreachend en aanklampend aan de slag te gaan. 

Medewerkers van het project VRAC (stad Mechelen enSAAMO) werken hier intensief aan mee.