Stem van kinderen, jongeren en ouders centraal

Vanuit de VRAC principes: participatie, verbinding en co-creatie met alle betrokkenen én de inhoudelijke concepten: Wraparound care en Childrens zone hebben we van bij de start de stem van kinderen, jongeren en ouders centraal gezet.

Hoe? We gaan met hen in gesprek en aan de slag, individueel en in groep zowel op school, in de buurt als bij hen thuis.

Vanuit de VRAC missie stellen we dat:

  • kinderen en jongeren in staat zijn uit te drukken wat zij nodig hebben
  • kinderen, jongeren en ouders 100-talen spreken, zich op 100 manieren uitdrukken (niet alleen in gesproken taal maar ook door wat ze doen/niet doen)

Wij hanteren een pedagogie van het luisteren.

Het doel en de verwachtingen bij elke vorm van participatie verwoorden we zo helder mogelijk. Welke vorm van participatie is dit? Mogen ze enkel meedenken of ook doen?


VRAC start in 2019 met luisteren

participatie1Initieel brachten we kinderen en jongeren samen, zowel in enkele scholen als in de kinder- en tienerwerking Mechelen. We vroegen hen hoe het met hen gaat, hoe ze vrije tijd beleven en wat ze missen en wensen, hoe ze het leven in Mechelen ervaren, hoe hun droomschool eruit ziet, …

Ook met ouders gingen we in gesprek via diepte-intervieuws. Waar maken zij zich zorgen over, wat missen ze, welke kansen zien zij voor hun kinderen en aan welke mogelijkheden denken ze om die waar te maken?

Vanuit de input die we verzamelden, bouwden we samen met partners aan verschillende participatie-initiatieven.


Leerlingparticipatie

Leerling-expert workshop

We creeërden een workshop ‘de leerling-expert’. We lieten ons hierbij inspireren door o.a. Deep Democracy, Liberating structures en techniek van Appreciative Inquiry.

We gaan in deze workshop participatief aan de slag met leerlingen rond een bepaald thema en zetten hen expliciet in de expertenrol.

De workshop werd ondertussen in 4 secundaire scholen in Mechelen ingezet om te spreken en aan de slag te gaan rond thema's zoals diversiteit en leerlingparticipatie.

In het kader van een studiedag ‘Thuis op school’ die in september 2021 vanuit de stad Mechelen werd georganiseerd, werd de workshop ook ingezet. Vanuit VRAC zorgden we er zo voor dat een groep leerlingen als experten mee konden aansluiten op de studiedag.

Moeten wij een kostuum aandoen op de studiedag? Wij zijn daar toch expert!

Samen met ouders, mensen uit het onderwijsveld en de wetenschappelijk experten gingen de leerlingen mee in gesprek over 5 uitdagingen:

  • Racisme op school
  • Meertaligheid op school als troef
  • Divers en herkenbaar lesmateriaal
  • De ideale leerkracht/startende leerkrachten
  • Divers leraarskorp

De feedback van alle aanwezige volwassenen was unaniem positief.

Deze jongeren zijn inderdaad experten!

In mei 2022 kregen we de kans om onze ‘leerling-expert’ workshop opnieuw in te zetten om de stem van leerlingen uit het secundair onderwijs mee centraal te zetten in het gesprek rond ‘te laat komen op school’. Vanuit een lerend netwerk van 6 Mechelse secundaire scholen werden leerlingen aangemoedigd om mee aan tafel te gaan rond dit thema. Op 6 mei organiseerden we voor de leerlingen een gezamenlijke leerling-expert workshop en op 17 mei vertegenwoordigde enkele van hen de stem(en) van de leerlingen op het lerend netwerk met directies en leerlingbegeleiders.

Het is fijn om met leerlingen van verschillende scholen eens iets te doen.


Ouders centraal

Bekijk de video


Buurtbouwers kids

Binnen de VRAC pilot Mechelen ontwikkelde SAAMO een laagdrempelig vrijetijdsaanbod met de focus op ontwikkelingskansen via participatie voor kinderen.

De kinderen leerden al doende hun stem gebruiken. ‘Hoe wil ik dat het nieuw stukje Caputsteenpark eruit ziet?’

Gedurende een schooljaar kwam een groep kinderen 1 keer per maand samen op woensdagnamiddag. Ze dachten samen na, werkten voorstellen uit en oefenden voor een grote toonmoment.

Dat leren (participeren) ook gewoon gezellig en plezant kan zijn, bewijst Buurtbouwers kids.

Op 25 mei 2022 presenteerden de Buurtbouwers kids trots hun ideeën aan de burgemeester, de schepen van onderwijs, sociale cohesie en participatie, de schepen van natuur-en groenontwikkeling, maar ook aan hun ouders, leerkrachten én de buurt.


Jongeren Donkerlei

Ook voor de jongeren uit de buurt ontwikkelde SAAMO een participatief traject.

In samenwerking met SPEAKXOUT kregen jongeren verschillende workshops aangeboden. Zo leerden ze om hun stem kracht bij te zetten door stil te staan bij o.a. verbale als non verbale communicatie. De jongeren gingen daarna in gesprek met schepen Labsir (Jeugd, Sport en Preventie) en schepen Rabau (Onderwijs, Sociale Cohesie en Onderwijs) en werden ze ontvangen door de wijkagent en het biketeam op het politiebureau. Afsluiten deden ze met het organiseren van een buurtfeest in juni 2022.

Meer informatie