AMIF project ORIENT8

Ben je nieuw in Mechelen? Dan heb je zeker heel wat vragen: Waar bevindt zich het Sociaal Huis? Waarvoor kan je terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering? Welke verschillende manieren zijn erom Nederlands te oefenen in Mechelen? Om nieuwkomers op weg te helpen, is er het project Orient8.

Stad Mechelen wil samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en andere partners in Mechelen een welkomapplicatie ontwikkelen om nieuwkomers te informeren. De welkomapplicatie biedt op een toegankelijke manier informatie over Mechelen op vlak van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, vrije tijd, algemene dienstverlening, werk, …  Aanvullend ontwikkelen we een buddyprogramma waarbij Nederlandstalige en anderstalige Mechelaars gematcht worden. De noden van de anderstalige Mechelaar staan in dit buddyproject centraal.

Via dit project wil Stad Mechelen inzetten op het verbeteren van het integratieproces bij nieuwkomers in Mechelen door:

    • op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier nieuwkomers te informeren
    • het verhogen van digitale vaardigheden
    • het vergroten van participatie en zelfredzaamheid

Partners

Het project Orient8 is in samenwerking tussen Beyond The Horizon vzw, KU Leuven – HIVA, Nikaia-Rentis (lokaal bestuur in Griekenland) en Sala (lokaal bestuur in Zweden) en stad Mechelen.

Duur

Het project loopt twee jaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022

Projectfinanciering 

Het project wordt gerealiseerd dankzij de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) voor een subsidiebedrag van 142.403,63 euro

Meer informatie over dit project?

Projectcoördinator: Sara Lanoye - sara.lanoye@mechelen.be


amif logo