EU funding

logo Must-a-labMUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab)

Veel leerlingen met migratieachtergrond voelen zich niet thuis op school. Ze missen verbinding, aansluiting. En dat heeft een grote invloed op hun welbevinden.

Wat gaan we doen?

De Stad Mechelen werkt daarom één jaar lang – samen met o.a. jongeren, ouders, scholen en welzijnsorganisaties – aanbevelingen uit met als doel: Het ‘thuisgevoel’ van kinderen en jongeren in de schoolomgeving verhogen.

Hiervoor zetten we de innovatieve methodiek van beleidslabo’s of policy labs in. Deze methodiek houdt binnen de groep rekening met de input en belangen van álle deelnemers (gelijkheidsprincipe). Belangrijk daarbij is dat de aanbevelingen die de policy groep formuleert, haalbaar zijn in de praktijk (gebaseerd op experimenten). 

Hoe verlopen de policy labs?

De 1ste policy lab ging door op 17 en 19 januari. "Wat zijn de kernelementen van een warme school?" Dat was de vraag aan de groep. Het antwoord? Authenticiteit, zich welkom voelen, een diverse leraarskamer, afstemming tussen school en thuis.

Sfeerbeeld deelnemers 1e policy lab

De 2de policy ging door op 31 maart. Het resultaat van deze workshop zijn micro-experimenten die diversiteit op school op een innovatieve manier gaan aanpakken:

  • Video’s om het lerarenberoep te promoten
  • Eén jaar lang diversiteit zichtbaar maken op school
  • Ouders samenbrengen via een digitaal platform

De experimenten lopen tot midden november en worden daarna geëvalueerd.

De 3de policy lab gaat door op 16 november. Dan bespreekt de groep de resultaten van de experimenten. Op basis van de resultaten en aan de hand van de ervaringen in de policy labs zelf formuleert de groep beleidsaanbevelingen.

Hoe verder?

In 2024 gaat het projectteam aan de slag met de aanbevelingen. De belangrijkste vragen zijn:

  • Hoe kunnen we de succesvolle experimenten uitbreiden?
  • Hoe kunnen de policy labs (als participatieve methodiek) een deel worden van het participatiemodel van de Stad?
  • Hoe kunnen Mechelaars met migratie-achtergrond structureel inspraak krijgen in het integratiebeleid van de Stad?

Meer weten?

Neem contact op met Tamara Stojanovic via tamara.stojanovic@mechelen.be of 0471 46 26 35.

Project partners

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 1.666.604,18 euro en wordt voor 90% gefinancierd door Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Looptijd

Het project loopt van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Volg Must-a-lab op  Facebook en LinkedIn 


MUST-a-Lab is opgericht door de Asylum, Migration and Integration Fund van de Europese Unie. De inhoud van deze publicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en valt enkel onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik (dat gemaakt kan worden) van de inhoud.