EU funding

logo Must-a-labMUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab)

Veel leerlingen met migratieachtergrond voelen zich niet thuis op school. Ze missen verbinding, aansluiting. En dat heeft een grote invloed op hun welbevinden.

Wat gaan we doen?

De Stad Mechelen werkt daarom één jaar lang – samen met o.a. jongeren, ouders, scholen en welzijnsorganisaties – aanbevelingen uit met als doel: Het ‘thuisgevoel’ van kinderen en jongeren in de schoolomgeving verhogen.

Hiervoor zetten we de innovatieve methodiek van beleidslabo’s of policy labs in. Deze methodiek houdt binnen de groep rekening met de input en belangen van álle deelnemers (gelijkheidsprincipe). Belangrijk daarbij is dat de aanbevelingen die de policy groep formuleert, haalbaar zijn in de praktijk (gebaseerd op experimenten). 

Doe mee! 

Hoe gaan we te werk?

De policy lab groep komt drie keer samen in 2023:

  • Januari: De groep bekijkt waar er ruimte is voor experimenten. Wat maakt dat de leerlingen zich niet thuisvoelen op school? Welke acties zouden we kunnen ondernemen die we tot nu toe niet geprobeerd hebben?
  • Maart: De groep werkt de experimenten uit.
  • Mei-november: Looptijd experimenten
  • November: De groep formuleert aanbevelingen, aan de hand van de resultaten van de experimenten en van al de verzamelde input.

In 2024 begint de implementatie van de aanbevelingen en een bredere uitrol van de policy labs als methodiek.

Het volledige proces wordt opgevolgd door een klankbordgroep (expertisecentra, bovenlokale organisaties).

Meer weten?

Neem contact op met Tamara Stojanovic via tamara.stojanovic@mechelen.be of 0471 46 26 35.

Project partners

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 1.666.604,18 euro en wordt voor 90% gefinancierd door Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Looptijd

Het project loopt van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Volg Must-a-lab op  FB


MUST-a-Lab is opgericht door de Asylum, Migration and Integration Fund van de Europese Unie. De inhoud van deze publicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en valt enkel onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik (dat gemaakt kan worden) van de inhoud.