In de Paardenkerkhofstraat gaan we aan de slag met een hittebestendig ontwerp. Dat betekent dat de heraanleg van de straat rekening houdt met de gevolgen van de klimaatverandering. Er komt ruimte voor koelte, groen en ontmoeting. 

Samen denken

Om na te kijken of de plannen de nadelen van hitte in de straat kunnen verminderen, gingen we op zoek naar straatbewoners die een logger in hun huis willen plaatsen. Zo'n logger meet elk kwartier de temperatuur en luchtvochtigheid. We deden dit onderzoek al eens in de herfst van 2022 en herhaalden dit opnieuw tijdens de zomer van 2023. Tenslotte herhalen we het nog een laatste keer na de heraanleg van de straat.

Dinsdag 25 oktober 2022 was er een infomoment. Daar bekeken we samen met de buurt de plannen en kregen we feedback. We probeerden zoveel mogelijk van de suggesties die zijn gegeven door de bewoners en door de verkeerscommissie (behandelen alle zaken over verkeer) te verwerken in het aangepaste en definitieve ontwerp. 

Tot eind november 2022 kon je een tegeltuin aanvragen.

Tot eind januari 2023 kon je feedback geven op het ontwerp. 

Dinsdag 12 maart stelden we het ontwerp nog eens voor via een bewonersvergadering.

Plannen

Ondergronds komt een nieuwe, gescheiden riolering, die regen- en afvalwater apart houdt. De nieuwe regenwaterafvoer zal de tijd geven aan het regenwater om eerst in te dringen in de grond om het teveel aan water erna af te voeren.

Dit betekent dat Pidpa alle huizen in de straat opnieuw zal moeten koppelen met de riolering. Voor halfopen bebouwingen en huizen met een voortuin vraagt dit een iets andere aanpak. Woon jij in een halfopen bebouwing of heb je een voortuin? De aansluiting van jouw huis op deze nieuwe riolering vraagt wat extra aanpak. Daarom neemt Pidpa graag contact op met jou. Laat hier jouw gegevens achter.

Daarnaast maken we een nieuw, hittebestendig ontwerp voor de Paardenkerkhofstraat. Dankzij de UGent hebben we heel wat extra inzichten gekregen. Zij zorgden voor weerstations die de temperatuur, instraling van de zon, luchtvochtigheid, windsnelheid en neerslag meten.

Een studiebureau onderzocht hoe ze de hitte in de Paardenkerkhofstraat konden verminderen. Daarnaast waren er ook sessies met een expertengroep. Daaruit bleek dat het we vooral meer schaduw moesten voorzien om de hitte beter uit de straat te houden. Dit kan bijvoorbeeld dankzij bomen te planten. We overlegden de eerste plannen met de buurt. Al deze inzichten hielpen bij de opmaak van een sterk, definitief ontwerp dat je terugvindt in de zijlijn van deze pagina. 

De Paardenkerkhofstraat is een lange straat. Daarom splitsten we het nieuwe ontwerp van de straat in stukjes op.

Grote Nieuwedijkstraat – Vooruitgangstraat 

In dit segment wordt de straat een woonerf zodat we de straat zoveel mogelijk kunnen vergroenen. We richten de straat opnieuw in van gevel tot gevel zonder niveauverschillen. 

Langs de gevels waar geen parkeervakken zijn, leggen we grotere groenvakken aan. Ernaast zorgen we voor een strook grasbetontegels. Dit materiaal laat toe dat het regenwater nog steeds in de grond infiltreert. Win-win. Want tegelijkertijd blijft de straat breed genoeg voor de hulpdiensten. 

Naast de plantvakken komt een verhoogde rand zodat niemand door de plantvakken kan rijden. Om een deel van de verharding te laten infiltreren in de plantvakken worden inlaatopeningen voorzien in de opstaande delen van boordstenen. 

De parkeervakken voorzien we in waterdoorlatende grasbetontegels. Zo kunnen we ook hier nog steeds ontharden. We bakenen de plaatsen trouwens goed af, voorzien ze van de letter P en voorzien ze van een duidelijke kleur. Ook krijgen de elektrische auto’s er een laadpaal bij. 

Vooruitgangstraat – Welvaartstraat

We zetten op deze locatie zoveel mogelijk in op ontharding van het plein. De voorste dakhelften worden afgekoppeld en afgeleid naar een collectieve regenwaterput. Iedereen zal deze kunnen gebruiken en tijdens warme dagen kan het zelfs als speelelement gebruikt worden. De bestaande paaltjes verplaatsen we naar het midden van het pleintje, achter de toegang naar de parkeergarages als je vanaf de Grote Nieuwedijkstraat komt. 

Welvaartstraat - Boerenkrijgstraat

Dit segment wordt, anders dan in het eerste ontwerp, opgedeeld in 2 delen. 

  1. In het deel tussen de Welvaarstraat en de Papenhofdreef herhalen we het principe van het eerste segment: er komt eenrichtingsverkeer en de straat wordt een woonerf zodat we opnieuw goed kunnen vergroenen. 
  2. Het tweede deel tussen de Papenhofdreef en de Boerenkrijgstraat blijft dubbelrichting met afgescheiden parkeervakken en verhoogde voetpaden. De voetpaden krijgen hetzelfde materiaal als de Grote Nieuwedijkstraat. De parkeerstroken krijgen kasseien met open voegen om zoveel mogelijk water te laten infiltreren en de rijweg is voorzien in asfalt.

Tegeltuin

Even geleden konden bewoners een tegeltuin aanvragen. In het nieuwe ontwerp is niet overal plaats voor een tegeltuin vlak tegen de gevel of zijn de tegeltuinen groter geworden. Bewoners die een tegeltuin aanvroegen, contacteren we binnenkort. We bekijken dan samen hoe we omgaan met de aanvraag en wat de mogelijkheden zijn.

Timing

  • aanbesteding: voorjaar 2023
  • april 2024: start werken
  • midden 2025: einde werken

Ligging

De Paardenkerkhofstraat ligt achter Mechelen-Nekkerspoel.