Station Nekkerspoel en de omliggende buurt is een van de belangrijkste toegangspoorten tot de binnenstad. Maar daar staat tegenover dat de vesten, Afleidingsdijle en de verhoogde spoorwegberm als fysieke grenzen aanvoelen naar het centrum. Dat willen we veranderen. 

Plannen

We willen van het gebied rond station Nekkerspoel een bruisende wijk maken, met ruimte voor ontmoeting, ondernemen, wonen en werken. Een ruimte voor iedereen. 
Nekker Nova vertaalt zich in 4 ambities:

 • een betere verbinding tussen Nekkerspoel, de binnenstad en wijken errond via nieuwe bruggen en aangenamere tunnels onder de spoorweg
 • meer en aangenamere publieke ontmoetingsruimte
 • meer groen in de wijk
 • een nieuwe invulling ter plaatse van het Novagebouw waar nu het Speelgoedmuseum is

Speelgoedmuseum of Novagebouw

Een belangrijke bouwsteen in het project Nekker Nova is het Novagebouw waar nu het Speelgoedmuseum is. In het najaar van 2024 verhuist het Speelgoedmuseum naar het nieuwe station Mechelen.

Bij de verkoop van het gebouw, dat nu nog eigendom is van Stad Mechelen, leggen we voorwaarden en richtlijnen op aan de private partner. Zo bepalen we mee wat er met de nieuwe ontwikkeling gebeurt. We denken daarbij aan een mix van wonen, werken en functies voor de buurt. Dat kunnen een ontmoetingsplek en diensten voor jongeren en jonge gezinnen zijn. Zowel de gebouwen als de publieke buitenruimte willen we zo laten inrichten dat verschillende organisaties, bewoners en verenigingen ze kunnen gebruiken.  

Nieuw plein

Na de verhuis van het Speelgoedmuseum, start de sloop en ontharding van een deel van het Novagebouw. Het inkomgebouw aan de Nekkerspoelstraat blijft behouden. De beslissing om bijkomend vijf panden tussen de spoorwegberm en het museum weg te nemen is noodzakelijk om open ruimte en een nieuwe gevel aan het plein te creëren. Op de vrijgekomen ruimte komt een nieuw plein dat aansluit op de tunnel naar de perrons en het huidige Speelgoedstraatje. 

We maken bijkomend een veilige verbinding tussen het nieuwe plein en de Lakenmakersstraat aan de overzijde van de Nekkerspoelstraat.

Ook de hoek Sint-Rumoldusstraat/Speelgoedstraatje krijgt een nieuw en volwaardig hoekgebouw ter afwerking van het bouwblok. 

Meer groen en betere verbindingen

De verbindingen tussen de wijk Nekkerspoel, de binnenstad en andere stadsdelen zullen we versterken.

De spoorwegtunnel over de Nekkerspoelstraat maken we om te beginnen aangenamer door bijvoorbeeld extra verlichting en meer kleur aan te brengen. 

Daarnaast komt er over de Afleidingsdijle een nieuwe fiets-en voetgangersbrug. Dit gebeurt ter hoogte van domein De Borcht en zal Nekkerspoel verbinden met het Douaneplein. De brug wordt 42 meter lang en 4,5 meter breed. Over de volledige lengte zal er een zitbank komen. Heerlijk om even uit te rusten en te genieten van het uitzicht op de Dijle. 

Samen met de provincie zetten we ook onze schouders onder een verbinding tussen de fietsostrade van Mechelen-Nekkerspoel en de fietsinfrastructuur langs de Tangent. Sweco onderzoekt momenteel hoe we dit realiseren. 

Subsidie

In 2016 kende de Vlaamse overheid een conceptsubsidie van 72.000 euro toe voor het project. Op 17 december 2021 kende de Vlaamse regering nog eens een projectsubsidie van 3,42 miljoen euro toe aan het project.

Timing

 • 2023:
  • ontwerp fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle
  • ontwerp ontbrekende schakel fietsostrade
  • ontwerp voor opwaardering spoorwegtunnel
 • eind 2024: verhuis Speelgoedmuseum
 • midden 2024: omgevingsvergunning fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle
 • 2024: werken fiets-en voetgangersbrug
 • 2025: start sloopwerken in het Nova bouwblok 
 • eind 2025: opening fiets-en voetgangersbrug
 • 2025-2027: uitvoering werken in Novabouwblok

Samen met de buurt

We betrekken buurtbewoners zoveel mogelijk bij het uitwerken van dit project. Heb je al een vraag over het project?

Partners

Voor de heraanleg van het openbaar domein, het vernieuwen en plaatsen van de bruggen en tunnels werken we samen met de partners hieronder:

 • NMBS
 • Infrabel
 • De Lijn
 • De Vlaamse Waterweg 
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Fluvius

Ligging

Nekker Nova ligt aan een van de belangrijkste toegangspoorten aan onze stad. De wijk ligt tussen de vesten, Afleidingsdijle en de spoorwegen.