Station Nekkerspoel en de omliggende buurt is een van de belangrijkste toegangspoorten tot de binnenstad. Maar daar staat tegenover dat de vesten, Afleidingsdijle en de verhoogde spoorwegberm als fysieke grenzen aanvoelen naar het centrum. Dat willen we veranderen. 

Plannen

We willen van het gebied rond station Nekkerspoel een bruisende wijk maken, met ruimte voor ontmoeting, ondernemen, wonen en werken. Een ruimte voor iedereen. 
Nekker Nova vertaalt zich in 4 ambities:

 • een betere verbinding tussen Nekkerspoel, de binnenstad en wijken errond via nieuwe bruggen en aangenamere tunnels onder de spoorweg
 • meer en aangenamere publieke ontmoetingsruimte
 • meer groen in de wijk
 • een nieuwe invulling in het Novagebouw waar nu het Speelgoedmuseum is

Novagebouw

Last but not least spreken we dus over een nieuwe invulling in het Novagebouw. Daarom verhuist het Speelgoedmuseum, dat je er nu vindt, in de zomer van 2023 naar het nieuwe station van Mechelen. 

Erna verkopen we het gebouw, maar wel onder voorwaarden en richtlijnen. Zo bepalen we mee wat er met het pand gebeurt. We denken daarbij aan een mix van wonen, werken en functies voor de buurt. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld een ontmoetingsplek of diensten voor jongeren en jonge gezinnen. Verschillende organisaties, bewoners en verenigingen moeten gebruik kunnen maken van het Novagebouw. 

Nieuw plein

Na de verhuis van het Speelgoedmuseum, start de sloop en ontharding van de bouwblok rond het Novagebouw. Het is nog onduidelijk in welke mate het Novagebouw zal verdwijnen. 

Op de vrijgekomen, open ruimte aan de kop van wijk Nekkerspoel komt een nieuw plein dat aansluit op de tunnel naar de perrons en het Speelgoedstraatje. We maken bijkomend een veilige verbinding tussen het nieuwe plein en de Lakenmakersstraat aan de overzijde van de Nekkerspoelstraat.

Meer groen en betere verbindingen

De verbindingen tussen de wijk Nekkerspoel, de binnenstad en andere stadsdelen zullen we versterken.

De spoorwegtunnel over de Nekkerspoelstraat maken we om te beginnen aangenamer door bijvoorbeeld extra verlichting en meer kleur aan te brengen. 

Daarnaast komt er over de Afleidingsdijle een nieuwe fiets-en voetgangersbrug. Dit gebeurt ter hoogte van domein De Borcht en zal Nekkerspoel verbinden met het Douaneplein.

Samen met de provincie zetten we ook onze schouders onder een verbinding tussen de fietsostrade van Mechelen-Nekkerspoel en de fietsinfrastructuur langs de Tangent. Sweco onderzoekt momenteel hoe we dit realiseren. 

Kostprijs

In 2016 kende de Vlaamse overheid aan een subsidie van 72.000 euro toe voor het project. Op 17 december 2021 kende de Vlaamse regering nog eens 3,42 miljoen euro toe aan het project.

Timing

 • voorjaar 2023:
  • zoektocht ontwerper fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle
  • start vernieuwen spoorwegtunnel 
 • 2024: verhuis Speelgoedmuseum
 • midden 2024: omgevingsvergunning aanvragen fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle
 • 2025: sloop en heropbouw ruimte Speelgoedmuseum
 • eind 2025: feestelijke opening fiets-en voetgangersbrug

Samen met de buurt

Tijdens het project werken we het liefst zoveel mogelijk samen met de buurtbewoners. Heb je ondertussen al een vraag of neem je graag contact op met ons? Laat het ons weten. 

Partners

Voor de heraanleg van het Ontvoeringsplein, het vernieuwen en plaatsen van de bruggen en tunnels krijgen we hulp van de partners hieronder:

 • NMBS
 • De Lijn
 • De Vlaamse Waterweg 
 • Agentschap Wegen en Verkeer

Ligging

Nekker Nova ligt aan een van de belangrijkste toegangspoorten aan onze stad. De wijk ligt tussen de vesten, Afleidingsdijle en de spoorwegen.