HORIZON project Water4All

Water Security for the Planet

Water staat centraal in alle menselijke activiteiten, in alle onderdelen van de Green Deal van de EU en in verschillende SDG's van de VN. Het Water4All-partnerschap wil waterzekerheid voor iedereen op lange termijn mogelijk te maken door het stimuleren van systemische transformaties en veranderingen op vlak van onderzoek en waterinnovatie, waarbij de koppeling tussen probleemeigenaren en aanbieders van oplossingen wordt bevorderd.

Water4All stelt een portefeuille voor van multinationale, sectoroverschrijdende activiteiten, gericht op een verscheidenheid aan actoren, die de volgende resultaten moeten opleveren:

 • versterking van de O&I (onderzoek en innovatie)-samenwerking op het gebied van water op Europees en internationaal niveau, in ten minste 31 landen, met name via gezamenlijke transnationale oproepen
 • coördinatie en hefboomwerking van de activiteiten van de O&I-gemeenschap op het gebied van water
 • ondersteuning en bevordering van de demonstratie en markttoegang van innovatieve oplossingen
 • productie, uitwisseling en betere communicatie van watergerelateerde kennis en gegevens, van lokale tot mondiale schaal de talentontwikkeling van O&I-professionals op het gebied van water verbeteren
 • capaciteitsontwikkeling en levenslange opleiding van beleidsmakers, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties op het gebied van water bevorderen
 • benaderingen voor participatieve ontwikkeling van innovatie ontwerpen en uitvoeren

Water4All zal zijn activiteiten uitvoeren rond 7 thema's van zijn strategische agenda:

 • water voor de circulaire economie;
 • water voor ecosystemen en biodiversiteit;
 • duurzaam waterbeheer;
 • water en gezondheid;
 • waterinfrastructuur; internationale samenwerking;
 • watergovernance.

De resultaten van Water4All zullen bijdragen tot:

 • het leveren van gedegen kennis, instrumenten en feitenmateriaal over water voor beleid en besluitvorming;
 • het verbeteren van de inachtneming van de effecten van water in al het relevante beleid;
 • het verbeteren van het gebruik van innovatieve oplossingen voor waterproblemen in de praktijk en op de markt;
 • het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers voor een inclusieve watervoorziening.

Partners

Het Water4All partnerschap omvat 74 partners, waaronder financierders van O&I, milieuministeries, lokale overheden, Europese-, nationale- en regionale netwerken en organisaties die onderzoek uitvoeren. Het zal samenwerken met andere relevante O&I-initiatieven.

Duur

Het project loopt 84 maanden van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2029.

Projectfinanciering 

Het totale projectbudget is 86.732.609,71 euro. Het project wordt door Europa gesubsidieerd voor een subsidiebedrag van maximum 26.019.783,00 euro.  Het projectbudget van Stad Mechelen is 1.005.563,00 euro en wordt maximum voor 301.668,75  euro gesubsidieerd.