• Het verzoekschrift moet schriftelijk ingediend worden, hetzij per post, hetzij per drager, op volgend adres:
  College van burgemeester en schepenen 
  afdeling bestuurlijk beheer 
  Grote Markt 21 – 2800 Mechelen
 • Het verzoekschrift moet gericht zijn aan een orgaan van de stad:
  het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de burgemeester, de stadssecretaris.
 • Het verzoekschrift mag ingediend worden met een formulier of per brief.
 • Naam, voornaam en adres van de verzoeker moeten duidelijk vermeld worden op het verzoekschrift.
 • Wanneer het verzoekschrift wordt ingediend door meerdere personen, moet van de eerste ondertekenaar de naam, voornaam en adres vermeld worden. 
  De andere ondertekenaars moeten alleen hun naam en voornaam opgeven.
 • Het verzoekschrift dient ondertekend te worden door alle personen wiens naam op het document vermeld staat.
 • Het onderwerp van het verzoekschrift moet duidelijk omschreven worden en moet onder de bevoegdheid van het stadsbestuur vallen.
 • Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten.