De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks verkozen na 6-jaarlijkse verkiezingen (in Mechelen zijn er 43 gemeenteraadsleden, het aantal is afhankelijk van het bevolkingscijfer).

De leden van het college (de burgemeester en 8 schepenen) maken deel uit van die 43 gemeenteraadsleden . Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie.