Brownfields zijn verwaarloosde of onderbenutte gronden. Maatregelen zijn nodig om deze plaatsen opnieuw te kunnen gebruiken. Dankzij een brownfieldconvenant krijgen projectontwikkelaars juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van zo’n terreinen. Daarnaast worden tussen alle betrokkenen duidelijke afspraken gemaakt. Zo is bij de start van het project meteen duidelijk welke vereisten en verwachtingen er zijn. 

Meer info vind je op de website van VLAIO

Ontwerp van brownfieldconvenant 236. mechelen het zegel

Het projectgebied betreft de voormalige drukkerij van Bpost langs de Vaartdijk in Mechelen, ook wel bekend als ‘Het Zegel’. Sinds de verhuis van Bpost in 1993 staat het beschermde gebouw leeg. Het bevindt zich op een boogscheut van het nieuwe station van Mechelen. Het brownfieldproject omvat de sanering van de gronden, de restauratie en de herbestemming van het gebouw. Bij de herontwikkeling zal maximaal rekening gehouden worden met het historisch karakter en de erfgoedwaarde.

Om de buurt te informeren over het ontwerp van brownfieldconvenant nr. 236. ‘Mechelen Het Zegel’ wordt op 6 oktober 2022 een informatiemoment georganiseerd. Er is de mogelijkheid tot het indienen van opmerkingen of bezwaren t.e.m. 20 oktober 2022. Meer info vind je terug in de aankondiging informatie- en inspraakvergadering.