Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is. Voor de Stad Mechelen (dit is Stad en OCMW samen) bestaat dit managementteam (kortweg M-team) uit de algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur, de financieel directeur, vier directeurs en de adviseur organisatie.

Het M-team staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Ze ondersteunen de coördinatie van de diensten van Stad Mechelen, bewaken de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuren, personeel en financiën.

Samenstelling

  • Gert Eeraerts, algemeen directeur
  • Katia Van Campenhout, financieel directeur
  • Christophe Cools, directeur Samen Leven
  • Veerle Costermans, directeur Integraal Stedelijk Beleid
  • Steven Defoor, directeur Vrije Tijd
  • Patrick Zeeuws, directeur Facilitaire Ondersteuning
  • Myriam Colle, adviseur Organisatie

De leden van het managementteam kan je contacteren via GezamenlijkManagementteam@mechelen.be