Onze missie

Onze missie is de bestaansreden van onze organisatie. De permanente opdracht van Stad Mechelen.

“Het bestuur en al onze medewerkers werken aan de verdere uitbouw van Mechelen als een hartelijke, verrassende en dynamische stad waar iedereen zich thuis voelt.

De historische, economische en culturele troeven vormen de fundamenten van een inspirerende, solidaire en duurzame leefomgeving.”

Onze visie

Onze visie beschrijft wat we willen zijn. Een visie op onze omgeving, onze dienstverlening en onze medewerkers.

Visie op omgeving

Om deze missie te realiseren zetten we consequent in op een veilige, groene en nette openbare ruimte.

We kiezen voor inclusief burgerschap waarin elke Mechelaar, ongeacht achtergrond, herkomst, gender…meetelt. We geven aan alle Mechelaars kansen en verwachten ook dat alle inwoners verantwoordelijkheid opnemen in de stad.

We geven de stad dynamiek door het faciliteren van ondernemingen om te groeien en bloeien in Mechelen. De vele en diverse vormen van vrije tijdsbeleving ondersteunen de aantrekkelijkheid van de stad. We zetten in op slimme oplossingen en duurzaamheid.

Mechelen blijft de kaart van het kind trekken omdat zij nu eenmaal de toekomst van onze stad uitmaken.

Visie op dienstverlening

Als Mechelse stadsorganisatie zijn we niet alleen vriendelijk naar onze klanten, we organiseren ons op een efficiënte manier in functie van de noden van de burgers.

We zijn aanspreekbaar en luisteren naar onze burgers en partners. We leren hiervan om onze dienstverlening te verbeteren.

Visie op medewerkers

Stad Mechelen wil haar medewerkers laten groeien in een waardevolle omgeving. Inzetten op diversiteit door het wegwerken van drempels is hierbij essentieel.

Het HR-beleid zet in op inspirerende coachende leiders die de talentontwikkeling van de medewerkers stimuleren in een open feedbackcultuur.

We investeren in talentontwikkeling en loopbaankansen en vermijden zo uitstroom van talent. Want het zijn net al onze talenten die het verschil maken voor de stad en haar burgers. #2800werkt

Onze waarden

Dynamisch

Er leeft en beweegt veel in Mechelen. Stad Mechelen durft afwijken of dingen anders aan te pakken, om ervoor te zorgen dat Mechelen een stad in beweging blijft. De medewerkers springen flexibel om met wat er op hun pad komt.

Klantgericht

‘Helpen’ maakt deel uit van de identiteit van Stad Mechelen. Door een efficiënte organisatie, vriendelijke en behulpzame medewerkers en duidelijke aanspreekpunten maken we het de Mechelaar zo makkelijk mogelijk.

Betrouwbaar

Stad Mechelen doet wat het belooft. De medewerkers trekken aan hetzelfde touw en spreken één taal.