In toepassing van artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur gebeurt de bekendmaking van reglementen en verordeningen (waaronder de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer) op de website van de stad.

Je vindt hier een overzicht van de bekendmakingen van reglementen en verordeningen zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.