Een vrachtwagensluis is een systeem waarmee we onnodig verkeer van voertuigen zwaarder dan 3.5 ton in de dorpskern voorkomen. Door het zwaar verkeer te verplaatsen naar wegen die hiervoor geschikt zijn, streven we naar een veilig en leefbaar dorpscentrum.

Hoe herken ik een vrachtwagensluis? 

Het begin van de vrachtwagensluis herken je door het verkeersbord C3 met onderborden “uitgezonderd -3.5 ton’ en “uitgezonderd vergunninghouder”.

Ervoor kondigen we de vrachtwagensluis ook op tijd aan met extra verkeersborden. Zo kies je als bestuurder van een voertuig +3.5 ton op tijd een andere route.

Hoe werkt de vrachtwagensluis? 

Een camera controleert welke voertuigen in de vrachtwagensluis rijden. 

Met landbouwvoertuigen, personenauto's en voertuigen die minder dan 3.5 ton wegen mag je door de sluis rijden. 

Weegt je voertuig meer dan 3.5 ton? Dan mag je op basis van de verkeersborden niet via het traject van de vrachtwagensluis rijden. Als je dat toch doet, dan neemt de camera een foto van je nummerplaat en ontvang je een boete.

Lees het aanvullend reglement 

Wat als je een bestemming heb in een vrachtwagensluis?

Ligt jouw bestemming op de route van de vrachtwagensluis? Dan heb je met je voertuig zwaarder dan 3.5 ton wel toegang. Laden of lossen op een adres binnen het traject van de vrachtwagensluis is dus toegelaten.  

GAS-boete

Overtreders van de vrachtwagensluis krijgen een GAS-boete. Ben je het oneens met jouw boete? Vul dan het webformulier in op de website van GAS Rivierenland. Deze dienst behandelt verweren tegen GAS-boetes en beslist of je de boete al dan niet moet betalen.

Een aangenamere omgeving

Maatregelen zoals een trajectcontrole en een vrachtwagensluis zorgen samen voor een veiliger en leefbaarder dorpscentrum. Het verkeer is rustiger. Er zijn minder snelheidsovertredingen. En daardoor zijn er ook minder verkeersongevallen.

Van 2012 tot 2021 daalde het aantal verkeersongevallen op Mechelse wegen met 44,6%. Dat is de grootste daling van alle grote steden! 

Vrachtwagensluis Leest

Op het kaartje zie je de vrachtwagensluis die momenteel geldt in Leest en een alternatieve route.

  Vrachtwagensluis Leest
  Alternatieve route