In Mechelen is er geen lage-emissiezone (LEZ). Van 2016 - 2019 werd de haalbaarheid van de invoering van een lage-emissiezone in Mechelen én Willebroek grondig onderzocht. Verschillende scenario’s werden onder de loep genomen, maar de kosten-batenoefening heeft beide besturen doen besluiten om geen lage-emissiezone in te voeren op deze schaal.

Waarom niet?

Lage-emissiezones bestaan vandaag al in enkele grote Vlaamse steden, zoals Antwerpen en Gent. Deze steden mogen hun eigen tarieven en afwijkingen (=tijdelijke toelatingen) bepalen bij de implementatie ervan (binnen bepaalde voorwaarden).

Mechelen is voorstander van uniforme tarieven en toelatingen. In het belang van onze inwoners is daarom beslist om geen lage-emissiezone in te voeren in onze stad. Bovendien bleek uit het onderzoek dat in onze regio andere accenten nodig zijn. Mechelen en Willebroek willen samen met de hogere overheid bekijken hoe de lage-emissiezone in een ruimere regio uniform ingevoerd kan worden. Intussen blijven we wel werk maken van een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving.

Gezondere leefomgeving

Zowel Mechelen als Willebroek zetten volop in op positieve initiatieven om de luchtkwaliteit nu al te verbeteren.

Mechelen

We voeren een Luchtkwaliteitszone in waar iedereen aan kan meewerken. We gaan de luchtkwaliteit daarom ook wetenschappelijk monitoren, ook met behulp van heel wat burgers. Zo weten we waar we extra moeten inzetten op duurzame mobiliteit of meer groen en water.

De uitbreiding van de autoluwe zone, het invoeren van de fietszone in de binnenstad, de ambitie om uit te groeien tot fietsstad, het voluit inzetten op deelmobiliteit zijn stuk voor stuk complementaire beleidsbeslissingen die zullen bijdragen tot het bekomen van een luchtkwaliteitszone.

Ook met de deelname aan een zestal Europese vervoersprojecten rond duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen wil Mechelen werken aan betere luchtkwaliteit

Willebroek

Ook in Willebroek staan heel wat positieve initiatieven in de steigers. Na de aanplanting van een klimaatbos worden heel wat middelen voorzien voor het verwerven van grond voor extra bosgebied. Het stimuleren van deelmobiliteit, het verder uitrollen van een lokaal en bovenlokaal fietsnetwerk, het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen, de aankoop van een 20-tal elektrische fietsen voor personeel, het invoeren van thuiswerk en de omschakeling naar led voor openbare verlichting zijn maar enkele voorbeelden.


De beslissing van Mechelen-Willebroek is geen alleenstaand geval. Eerder liet de stad Leuven weten dat er om soortgelijke argumentaties geen LEZ komt. Uit een rondvraag van Stad Mechelen blijkt dat er ook in andere centrumsteden nog geen concrete plannen zijn om een LEZ in te voeren.

Contactpersonen