De invoering van een lage-emissiezone in Mechelen wordt samen met de gemeente Willebroek onderzocht. Tegen het voorjaar van 2018 zou er duidelijkheid moeten zijn over de afbakening van het gebied, de randvoorwaarden en de timing.

Omdat de voorkeur uitgaat naar een zo uniform mogelijke regelgeving over de stadsgrenzen heen, laten Mechelen en Willebroek zich inspireren door de stad Antwerpen, die eerder dit jaar een lage-emissiezone heeft ingevoerd.

Als je wilt weten of een wagen in de toekomst nog toegang tot de lage-emissiezone zal hebben, kan je de tool raadplegen die de stad Antwerpen heeft ontwikkeld, via https://lez.antwerpen.be.

Je mag deze tool als richtinggevend en voorlopig zien, in afwachting van de conclusies van onze eigen studie.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het verdere verloop van het lage-emissieproject? Geef ons dan hier je contactgegevens door.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contactpersonen