Wat is een lage-emissiezone?

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. De invoering van een lage-emissiezone in Mechelen en Willebroek moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in onze regio verbetert. De definitieve afbakening en uitwerking van een lage-emissiezone is complex en moet zeer nauwgezet gebeuren. Daarom zullen we de lage-emissiezone pas ten vroegste vanaf 2021 kunnen invoeren.

Verschillende scenario’s mogelijk

Voor de lage-emissiezone zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Al deze scenario’s hebben een andere impact op het milieu, de weggebruikers en de bewoners. Ook het kostenplaatje en de organisatorische aspecten zijn voor elk scenario anders. Daarom werden alle scenario’s op voorhand grondig onderzocht en de voor- en nadelen in kaart gebracht.

Momenteel loopt er nog een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Ook deze resultaten zullen mee beslissen over de definitieve invoering en afbakening van de lage-emissiezone.

Duidelijke en uniforme regels

Het uiteindelijke doel is de invoering van een lage-emissiezone met duidelijke en uniforme regels over de stadsgrenzen heen. Dat wil zeggen dat de regels in Mechelen-Willebroek vergelijkbaar zullen zijn met de regels in andere steden en gemeenten. Zo is het voor weggebruikers duidelijk waar ze wel en waar ze niet mogen rijden met hun voertuig.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het verdere verloop van het lage-emissieproject? Geef ons dan hier je contactgegevens door.

Contactpersonen