Bouw- en wegenwerken zorgen vaak voor hinder en onveilige situaties door het vele werfverkeer. Zeker in schoolomgevingen kan dat acuut gevaar opleveren. Met het Charter Werftransport zorgen de Stad Mechelen, de bouwsector en de VSV er samen voor dat zwaar werfverkeer en schoolgaande kinderen elkaar niet kruisen. Zo zetten we samen alweer een stap verder op weg naar nul verkeersslachtoffers.

Doel = veilig werfverkeer

In het charter staan een aantal goede afspraken voor veilig werfverkeer:

 • Er is geen werftransport toegelaten tijdens de begin- en einduren van scholen.
 • Werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen wordt zoveel mogelijk vermeden. Stad Mechelen communiceert hierover actief met de bouwheren, aannemers en handelaars.
 • Werftransport maakt zoveel mogelijk gebruik van het hoger wegennet.
 • Werfroutes worden proper gehouden en ladingen afgedekt om stofhinder te beperken.

Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met de minder-hinder coördinator van onze stad.

Goed bezig

Het charter sluit perfect aan bij de vele zaken die we al doen rond veilig werfverkeer zoals:

 • Voertuigen boven de 10 ton en/of langer dan 11 meter moeten een doorgangsbewijs vragen voor de binnenstad. Ook werfvoertuigen dienen zich hieraan te houden. Aan dit bewijs worden steeds uren gekoppeld waarbinnen er niet gereden mag worden.
  Een dergelijk doorgangsbewijs nodig? Dat kun je aanvragen bij de dienst Verkeerssignalisatie.
 • Er zijn autoluwe en autovrije straten waar venstertijden gelden om zonder vergunning binnen te kunnen rijden. Dat geldt voor alle gemotoriseerde voertuigen.
 • Zoveel mogelijk transport via water bij watergebonden werven.

Tips

Buiten deze uren zal je natuurlijk wel nog werfverkeer tegenkomen. Om je veilig te verplaatsen, hebben we enkele tips:

 • Zorg dat je zichtbaar bent.
 • Fiets nooit rechts naast een vrachtwagen, maar blijf altijd achter het voertuig.
 • Als je al voor de vrachtwagen stilstaat, maak dan oogcontact met de bestuurder.
 • Als je door omstandigheden toch in de dode hoek belandt, stap dan af en ga op de stoep of in de berm staan.
 • Geef voorrang aan je eigen veiligheid: wees dubbel voorzichtig bij vrachtwagens in bochten, aan kruispunten en op rotondes.

Meer info?

Voor meer informatie en een overzicht van de aangesloten gemeenten kun je terecht op www.charterwerftransport.be.