Logo Novelog Logo Europa

Door kennis en data te verzamelen over stadsdistributie  is Novelog in staat adviezen te formuleren voor effectieve en duurzame beleidsmaatregelen . Verder focust het project ook op de samenwerking tussen de verschillende actoren. De belangrijkste objectieven van het project zijn:

  • Ontwikkeling van datamodellen om goederenstromen te bundelen
  • Testen van twee datamodellen
  • Het meest (kosten)efficiënte model in gebruik nemen en toepassen

Voor dit project werden de slimme boxen gelanceerd. Een slimme box is een lockersysteem om (online) aankopen in een pakjesautomaat te ontvangen, te bewaren of door te geven. Wanneer je wil: dag en nacht, de klok rond. Momenteel organiseren we een tevredenheidsenquête over dit systeem. Heb jij hiervan gebruik gemaakt de afgelopen 6 maanden? Dan horen wij graag jouw mening! Zo kunnen wij met deze resultaten aan de slag om de dienstverlening nog beter aan te passen aan jouw wensen. 

Mechelen is pilootstad en dient de ontwikkelde evaluatie-instrumenten uit te testen, data te verzamelen en zelf minstens één actie effectief in te voeren. Tijdens het project wordt er ook gewerkt aan een datamodel dat goederenstromen in kaart brengt en eventuele efficiëntie-winst aantoont.

  • Looptijd: mei 2015 – mei 2018
  • Bijdrage Europese Unie: €131 875

Voor meer info over het Europese project, surf naar www.novelog.eu

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.